خرید http://2pasaj.mihanblog.com 2020-09-26T05:14:33+01:00 text/html 2013-08-24T17:32:13+01:00 2pasaj.mihanblog.com نازی کریمی استان قم http://2pasaj.mihanblog.com/post/1 <span id="ctl00_Plc_ctl00_lbl_Content"><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">استان قم یکی از استانهای مهم&nbsp;&nbsp;ایران می باشد . مرکز استان قم شهر قم می باشد . وسعت استان قم در حدود 11240 کیلومتر مربع می باشد که تنها 6/ درصد مساحت ایران را شامل می شود و از کوچکترین استانهای ایران می باشد . این استان قبلا جز استان تهران و قسمتهایی از آن جز استان مرکزی و شهرستان ساوه بوده است . استان قم تقریبا در مرکز ایران واقه است . عبور اتوبانهای تهران قم و کاشان قم و قم به سلفچگان آن را در مرکز ترانزیتی منطقه قرار داده است .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">استان قم دارای مساحتی حدود&nbsp;</span><span lang="FA">۱۴۶۳۱</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کیلومتر مربع بر اساس آخرین تقسیمات به مرکزیت قم دارای یک شهرستان و یک شهر به نام قم بوده‌است که پس از آن شهرهای جعفریه (گازران سابق)، کهک، قنوات (حاجی آباد لک‌های سابق)، سلفچگان و دستجرد تبدیل به شهر شده‌اند .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">به طور متوسط استان قم&nbsp;</span><span lang="FA">۹۳۰</span><span lang="AR-SA">&nbsp;متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد.حدود یک چهارم از مساحت استان را مناطق کوهستانى و کوهپایه اى تشکیل می‌دهد و باقی دشت می‏باشد. با توجه به تفاوت زیاد ارتفاع ( از&nbsp;</span><span lang="FA">۸۰۰</span><span lang="AR-SA">&nbsp;تا&nbsp;</span><span lang="FA">۳۳۳۰</span><span lang="AR-SA">&nbsp;متر ) استان قم آب و هوای متفاوتی ( از اقلیم کویری و خشک گرفته تا معتدل و کوهستانى و آب و هوای نیمه بیابانی ) دارد</span>&nbsp;.</p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">بخشی ازمحدوده استان قم به ویژه دهستان قم رود در محدوده پارک ملی كویر قرار دارد . قم به دلیل داشتن مناطق و روستاهای متنوع در موقعیت های مختلف جغرافیایی دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است و آب و هوای روستاهای آن از كویری و بیابانی تا سرد و كوهستانی تغییر می كند و بر اساس همین تنوع اقلیمی، موقعیت كشاورزی و پوشش گیاهی آن نیز متفاوت شده است . گونه های كیلیا ، سودا ، گز ، بادامک و پسته وحشی و گیاهانی كه كاربرد دارویی و صنعتی دارند همچون خارشتر ، پیچک ، گراس ،‌ اشنان ،‌ اسپند ، شیرخشت و شیرین بیان در استان قم وجود دارند كه گونه های استان قم را تشكیل می دهند .</span></p></span><br><br><div align="center"><font size="3">برای اطلاعات بیشتر بر روی کلمه زیر کلیک کن :<br><span id="ctl00_Plc_ctl00_lbl_nav"><a href="http://safar365.com/fa/?current=Url&amp;Sel=168">استان قم</a></span></font><br><br><font size="3">برای دیدن مکانهای دیدنی استان قم بر روی کلمه زیر کلیک کن :<br><a href="http://safar365.com/fa/default.aspx?current=url&amp;sel=240">مکانهای دیدنی قم</a><br></font></div><br><br>تصاویر استان قم : بر روی کلمه زیر کلیک کن :<br><br><h3 class="r inl"><a href="http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;sa=G&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;ved=0CEQQsAQ&amp;biw=1525&amp;bih=661"><em><span dir="rtl">استان قم</span>‎</em></a></h3><br>سایتهای مربوط به استان قم : بر روی اسم مورد نظر&nbsp; کلیک کن :<br><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;ved=0CDcQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ostan-qom.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNF1MH2dUtG_gfL2PiZ4N5IQhczYZw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">استانداری&nbsp;<em>قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=8&amp;cad=rja&amp;ved=0CFoQFjAH&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qommiras.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNGwUxGYsrM1cmH4FDLP-smS0KM_Rg&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">اداره كل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=9&amp;cad=rja&amp;ved=0CGIQFjAI&amp;url=http%3A%2F%2Fqom.medu.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNEj-c2dJNZOW5CNdMUgsnZFfzyZDw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">آموزش و پرورش&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=10&amp;cad=rja&amp;ved=0CGkQFjAJ&amp;url=http%3A%2F%2Fqomcustoms.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNEDyKwy87M0o9oFRLJCqG431mWKnw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">اداره کل گمرکات&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=11&amp;cad=rja&amp;ved=0CHEQFjAK&amp;url=http%3A%2F%2Fqomiec.ir%2Fpages%2Fpage-view.aspx%3Fid%3D70&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNGLNgy2IXuQjJXrjsjnEQDnxd7VQQ&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">شرکت شهرک های صنعتی&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=0CHgQFjAL&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qom.frw.org.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNGt8muEY2TvRiBxkLx8kUrpUOsPVw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4&amp;cad=rja"><span dir="rtl">اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=13&amp;cad=rja&amp;ved=0CH8QFjAM&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tcq.ir%2F&amp;ei=VXoYUsPEF4eYhQf604CYDw&amp;usg=AFQjCNEwM3G2MjKVtygh8CdMozBIbgHsQA&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">پرتال مخابرات&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=12&amp;cad=rja&amp;ved=0CC4QFjABOAo&amp;url=http%3A%2F%2Fkhadamat.ghom.ir%2F&amp;ei=HHwYUon4FJCFhQeAvoBw&amp;usg=AFQjCNHvwGqKIYAchwGD1Dv115WU4KGGFA&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">خدمات الکترونیکی ادارات&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=14&amp;cad=rja&amp;ved=0CDwQFjADOAo&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nezamqom.ir%2F&amp;ei=HHwYUon4FJCFhQeAvoBw&amp;usg=AFQjCNH8AMJE3cyTkh63eVD0vlLB2yL8lA&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">سازمان نظام مهندسی ساختمان&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=15&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAEOAo&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qum.agri-jahad.ir%2F&amp;ei=HHwYUon4FJCFhQeAvoBw&amp;usg=AFQjCNFk09itt88z9sLRlAEd29SFn8ak8g&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">سازمان جهاد كشاورزی&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=16&amp;cad=rja&amp;ved=0CEwQFjAFOAo&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nigc-qom.ir%2F&amp;ei=HHwYUon4FJCFhQeAvoBw&amp;usg=AFQjCNGqP5PqtpvWzAkZSGFXFqg5oJcmqw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">شركت گاز&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CCgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qom.ac.ir%2F&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;usg=AFQjCNHveX852s5hmecZdRinPfdSLj7-rg&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl"><em>دانشگاه قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;ved=0CDUQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qompnu.ac.ir%2F&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;usg=AFQjCNHXG2S8uGd6rVzP8Xe_YfIZC2xYOw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl"><em>دانشگاه</em>&nbsp;پیام نور&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;ved=0CD0QFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fjd-qom.ac.ir%2F&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;usg=AFQjCNHpxNlwsOyisC7cTTCxV0DZHAgPSQ&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">پایگاه جهاد&nbsp;<em>دانشگاهی</em>&nbsp;واحد&nbsp;<em>استان قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.muq.ac.ir%2F&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;usg=AFQjCNFnt8d5p28PlkhYIt3tGEg5sW2rrQ&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl"><em>دانشگاه</em>&nbsp;علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی&nbsp;<em>قم</em></span></a></h3><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=9&amp;cad=rja&amp;ved=0CGoQFjAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qom-iau.ac.ir%2F&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;usg=AFQjCNFqhsDd4Dg5yAR_YJ-jY4T_gvFDDA&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl"><em>دانشگاه</em>&nbsp;آزاد اسلامی واحد&nbsp;<em>قم</em></span></a></h3><p><a href="http://www.google.com/search?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;revid=667336287&amp;sa=X&amp;ei=WHwYUvvTHJGIhQfnq4GoCg&amp;ved=0CHoQ1QIoAA&amp;biw=1525&amp;bih=661" dir="rtl">دانشگاه&nbsp;<b>آزاد</b>&nbsp;استان قم</a></p><h3 class="r"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;ved=0CDAQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.uast.ac.ir%2Fsites%2Fghom%2F&amp;ei=qnwYUtO-BZOjhgfF7oDgBQ&amp;usg=AFQjCNGQFWzOc7i_fTTy0HkGEClKDFG5Nw&amp;bvm=bv.51156542,d.ZG4"><span dir="rtl">پرتال واحد&nbsp;<em>استانی قم</em>&nbsp;- default - پرتال&nbsp;<em>دانشگاه</em>&nbsp;جامع&nbsp;<em>علمی</em>&nbsp;و&nbsp;<em>کاربردی</em></span></a></h3><p><br></p><p><br></p><p><br></p><font size="5"><a href="http://www.google.com/search?output=search&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85&amp;btnG=" target="" title="استان قم">استان قم</a></font>&nbsp;در گوگل<br><br><font size="5"><span id="ctl00_Plc_ctl00_lbl_nav"><a href="http://safar365.com/fa/?current=Url&amp;Sel=168">استان قم</a></span></font>